Knihovna

Knihovna sdružení No:mad bude nabízet široké spektrum publikací ze všech oblastí jeho zájmů. Decentralizovaný depozitář bude obsahovat množství literatury tuzemské i zahraniční provenience, jakožto i vybraná periodika. Klíčové kategorie knihovny jsou věda a technika obecně, astronomie, experimenty, ale i cestopisy a průvodci.

Momentálně náš archív disponuje kompletním ročníkem 2010 časopisů Sky&Telescope a Wired. Prvním přírůstkem by mohl být magazín Make.

Knihovní služba bude bezplatně přístupná všem členům sdružení No:mad. Výpůjčky nečlenům budou řešeny individuálně.

Mezičlenská výpůjční služba
Knihovna No:mad by se mohla stát platformou pro zprostředkování výpůjček mezi jednotlivými členy. Rozšířil by se tak zásadně sortiment knihovny bez nutnosti vlastního pořizování publikací.

Pro více informací o Knihovně No:mad, o. s. kontaktujte místopředsedu sdružení Michala Prokopce.