Členství

Členstvím v občanském sdružení No:mad získáte možnost realizovat své nápady, na které byste osamoceni neměli dostatek sil či financí, pod hlavičkou a s pomocí členů tohoto sdružení. Stanete se členem exkluzivní skupiny lidí, která má vlastní „kosmický program“ (Projekt Fénix) a která vytvořila a realizovala koncept FlashSurfingu. Členové No:mad, o. s. mají také přístup ke knihovně občanského sdružení a mnoho dalších výhod souvisejících s projekty a akcemi tohoto sdružení.

V občanském sdružení No:mad jsou vítáni všichni noví zájemci o členství. Abyste se mohli stát členem, je nutné vyplnit členskou přihlášku, odeslat ji na adresu sdružení či elektronicky s naskenovaným podpisem tajemníkovi sdružení Karlu Stejskalovi a zaplatit vstupní příspěvek 100 Kč (ideálně bankovním převodem). Poté obdrží každý nový člen členské číslo a identifikační kartu. Členové No:madu platí roční členský příspěvek ve výši 250 Kč, a to vždy k 1. 6. daného roku. Noví členové musí zaplatit roční příspěvek buď současně s platbou vstupního příspěvku, nebo nejpozději do 30 dnů od svého vstupu do sdružení. Nezaplacením členských příspěvků zaniká členství ve sdružení.

Zájemci o členství se mohou stát aktivními nebo pasivními členy. Aktivní členové mají dle svých časových možností a schopností povinnost podílet se na přípravě projektů sdružení. Pasivní členové tuto povinnost nemají, jsou nicméně omezeni v záležitostech pasivního a volebního práva. Blíže k oběma typům členství viz článek 3, bod 4 stanov.

Podpisem a odesláním přihlášky souhlasíte se stanovami občanského sdružení No:mad.