Sunday, 27 November 2011

Počátky | Project Thorondor

Prohlédněte si několik fotografií a video z příprav projektu Thorondor. Cílem tohoto projektu je stanovit český rekord ve výškovém doletu draka. Guinnessova kniha rekordů obsahuje záznam o světovém rekordu Richarda Synergyho, jehož drak dosáhl výšky okolo 4 422 m nad místem vypuštění. Let se uskutečnil 12. srpna 2000 poblíž Kincardine v provincii Ontario v Kanadě. Žádný český rekord v této kategorii zatím není evidován.

V rámci tohoto projektu postavíme draka Thorondor, který bude prvním českým drakem vysokého doletu (Czech High Altitude Kite). Cílem jeho letu bude dosáhnout maximální možné výšky a stanovit tak český rekord. Na draku bude také připevněna miniaturní kamera a data logger zaznamenávající nadmořskou výšku, teplotu, rychlost a pozici. Pokud chcete vědět více informací, či máte zájem se na projektu podílet, kontaktujte Tomáše Černohouse.See few pictures and video clip from project Thorondor. This project aims to establish Czech record in altitude range of a kite. "Guinness Book of Records" contains the world record of Richard Synergy, whose kite reached a height of about 4422 meters above the launch spot. Flight took place on 12th August 2000 near Kincardine, Ontario, Canada. In this category, there is no Czech record registered yet.

During this project we will build a kite - Thorondor, which will be the first Czech high-range kite (Czech High Altitude Kite). The aim of the flight will be to reach a maximum height and set it as a Czech record. Thorondor will be also equiped with a mini-camera and a data logger for tracking the altitude, temperature, speed and position. If you want to know more information, or you would like to contribute to the project, please contact Tomas Cernohous.
No comments: