Thursday, 8 September 2011

FS: Nové destinace | FS: New destinations

Slyšeli jste už o našem projektu FlashSurfing (FS)? Představte si vaší flash paměť, jak cestuje ze státu do státu, od člověka k člověku a každý si z ní může cokoliv stáhnout a cokoliv na ní nahrát. Ve flashsurfingu se z flashky stává moderní vzkaz v láhvi a stejně jako u láhve člověk neví, kam jí proud zanese a kdo si její vzkaz přečte, ani my nevíme, kdo všechno s naší flashkou přijde do styku. Do světa jsme vyslali dvě paměti Nomad Alfa a Nomad Beta, které cestují v poštovních obálkách. Alfa byla poslána do Jeruzaléma, hlavního města Izraele a Palestiny a Beta do Kodaně, hlavního města Dánska.

Na speciálních internetových stránkách můžete sledovat cestu obou pamětí. A že mají opravdu pestrou trasu světem napovídají jejich nové destinace - No:mad Alfa byla odeslána do Karáčí, největšího města Pákistánu, a No:mad Beta zavítá do Elonu v USA!Do you already know project FlashSurfing (FS)? Just imagine your flash memory how it travels from state to state, from men to another men and everyone can upload and download just as he or she wants. In flashsurfing the flash memory is becoming a modern message in bottle and as well as with bottle nobody know where the sea streams take it, nobody also know how many people will get in touch with our flash memory. We have sent two flash memories in the world - one to Copenhagen (Denmark) and second to Jerusalem (Israel/Palestine).

You can follow journey of our memories in special website. They have really nice journey through the world - No:mad Alfa was just sent to Karachi, the largest city of Pakistan, and No:mad Beta is heading toward Elon (USA)!No comments: