Monday, 12 September 2011

Dokumentární film Fénix | Film about Phoenix

Podívejte se na excelentní krátký dokumentární film od Ivana Floreše (noPopcorn) o Projektu Fénix. Ivan pochází ze Zlína a studuje Teorii interaktivních médií na FF MU. Jeho další filmy si můžete prohlédnout na stránkách nopopcornvideo.tumblr.com.Watch excellent short documentary film about Phoenix from Ivan Flores (noPopcorn). Ivan is student of Theory of interactive media in Faculty of Philosophy (Masaryk University, Brno). You can watch his other films on nopopcornvideo.tumblr.com.


No comments: