Monday, 29 August 2011

Vzlet Fénixe | Rise of the Phoenix

Projekt Fénix se blíží ke svému velkému finále. V posledních týdnech se fanouškovská stránka projektu na Facebooku plnila příspěvky o probíhajících přípravách samotné sondy a nyní již můžeme oznámit, že je téměř vše připraveno - od povolení ŘLP ČR, přes sondu a její technické vybavení, až po balón, padák a hélium. Termín vypuštění jsme stanovili na sobotu 3. 9. 2011 v 09:21 z geometrického středu České republiky u obce Číhošť. Pokud budete mít zájem, přijďte se na vypuštění podívat! A vy ostatní si můžete zpříjemnit čekání na výsledky projektu sledováním videí, která zachycují přípravu sondy.
Project Phoenix is nearing the great finale. In recent weeks, the fan page of project on Facebook was filled by posts about the ongoing preparations of the spacecraft itself and now we can announce that we are almost ready - from permission of the launch by Air Navigation Services of the Czech republic, the probe and its technical equipment to the balloon, parachute and helium. The term we set for launch is Saturday 3rd  September 2011 at 09:21 from the geometric center of the Czech Republic near the village Cihost. If you're interested, come and look at the launch! And the rest of you can enjoy videos, which depict the preparation of the probe (see them above).
No comments: