Monday, 25 July 2011

Projekt Hola Catalina! | Hola Catalina!

Posílání dopisů je činnost stará snad jako písmo samo. Dopis byl po dlouhá staletí jediným možným způsobem komunikace na dálku.To se změnilo až s vynálezem telegrafu, telefonu a Internetu. V dnešní době emailů a mobilních telefonů ztrácí klasický psaný dopis v obálce svůj význam. V obálce nám domů zavítá snad jen nějaký ten úřední nebo jiný dokument, reklama, nebo snad alespoň nějaká ta pozvánka nebo oznámení. A to nám přijde líto. Rozhodli jsme se proto vrátit se do starých časů a zkusit si poslat dopis bez využití moderních služeb.

A abychom to neměli tak jednoduché, budeme dopis posílat až do Argentiny, kde má naše členka Eva Hovorková vzdálené příbuzné, které však nikdy neviděla a ráda by s nimi navázala kontakt. Její babička má na svoji vzdálenou sestřenici Catalinu, která tam žije, adresu. A právě této paní se Eva rozhodla napsat dopis.

A jak chceme dopis posílat? Vycházíme z informace, že na světě stačí podání 7 rukou, aby se dopis dostal ke svému adresátovi, ať už žije kdekoli. Napíšeme tedy již zmíněný dopis a předáme ho někomu, kdo se bude pohybovat co nejdále směrem k Argentině. A ten ho zase musí předat někomu dál, o kom ví, že cestuje tím směrem…a tak dále…V dnešní době Facebooku a všech jiných sociálních sítí máme situaci oproti naším předkům o dost snadnější, přesto jsme zvědaví, zda a na kolik předání se dopis dostane k naší Catalině.

Koho náš projekt zaujal, může si o něm a celém jeho příběhu přečíst více na speciálních stránkách, kde můžete také sledovat, kde se dopis zrovna nachází. Odkaz na stránky zde bude zveřejněn v nejbližší době. Pro více informací k projektu pište Evě Hovorkové (eva@tichopopesine.cz).

The aim of this new project is to send a letter to Argentina, where our member Eva Hovorkova has some distant relatives, but never seen them. She would like to establish a communication with them. Her grandmother has an address to her distant cousin Catalina, who lives there. It is Catalina to whom Eva decided to write a letter, and by a very interesting way.

There is a claim, that a letter can get to any part of the world by passing just 7 hands. We would like to test it! We will write the letter and pass it to someone who will move as close possible to Argentina. He or she must pass it on to someone another who will travel in that direction ... and so on ... With Facebook and all other social networks we have a situation a lot easier compared to our ancestors, but we are still curious whether and how our letter will gets to Catalina. For more information about project write to Eva Hovorkova (eva@tichopopesine.cz).


Autorka textu: Eva Hovorková

No comments: