Monday, 25 July 2011

Čajový domek | No:mad Tea House

Nejen místo pro relaxaci a vychutnání si čaje, tak to jsou čajové domky. Jedná se především o chrám pro všechny příznivce této starodávné kultury čaje. Počátky této kultury sahají do doby, kdy byla Čína teprve v plenkách a nebýt několika lístku co omylem spadli čínskému císaři do kotlíku s vodou, tak kdo ví co bychom dnes popíjeli ráno k rohlíku s marmeládou.

Čaj se ve své době stal velice výhodným vývozním artiklem. Kočovní nomádi cestovali tisíce kilometrů, aby dopravili tyto zázračné lístky do staré Evropy. Bylo samozřejmostí, že cestou nějaký ten čaj občas museli ochutnat. Pro tuto příležitost vždy využili krytého stanu, inspiraci našli od hlavních pěstitelů čaje, kteří si svůj čaj vychutnávali ve speciálních staveních. Říkali jim čajové domy, nebo čajové pokoje. Pro Číňany byl čaj svým způsobem posvátný, a proto jeho konzumaci povýšili na úroveň obřadu. Tento obřad později dovedli do dokonalosti Japonci.

V době vzniku prvních čajových domků, se používaly stavební materiály, které nabízela okolní příroda. Důvodem bylo co největší souznění stavby s přírodou a vytvoření harmonického místa pro dokonalou relaxaci a vychutnání si čaje. Tím hlavním materiálem bylo dřevo a papír.

Dnešní doba nabízí obrovské množství stavebních materiálů a jejich variací. Zároveň vzniká při různých výrobních procesech velké množství odpadového materiálu, který lze vhodně recyklovat. Jedním z těchto odpadních materiálů jsou například papírové trubky sloužící k navinutí fólií. Pro stavbu dnešních čajových domků se stále používají čistě přírodní materiály, ze stejných důvodů jaké měli jejich stavitelé ve starověku. Každý čajový domek je velká výzva pro současné architekty, protože vytvoření harmonického místa uprostřed dnešní uspěchané doby je čím dál náročnější. Vhodnější variantou je vytvoření mobilní stavby a její následné umísťování do ideálních míst naší přírody.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je vytvoření čajového domku z recyklovaného materiálu, jakým jsou v tomto případě papírové trubky. Pro veškeré konstrukce budou použity právě pouze tyto papírové trubky s vhodnou volbou spojení. Pro maximální využití domku je snaha navrhnout takovou konstrukci, která dovolí domek rozložit a umístit na libovolné místo nejen v přírodě. Ve své podstatě se jedná o mobilní nomádi čajový domek. Domek bude možné využít nejen k soukromým účelům, ale i jako místo pro veřejnou čajovnu při vhodných společenských událostech. Přiložené grafické návrhy jsou zatím pracovními verzemi, konečný architektonický návrh domku se zatím stále připravuje. Pro více informací o tomto projektu pište na frantisek@tichopopesine.cz.


We are launching new project called No:mad Tea House! The main idea of this project is to create a tea house made ​​of recycled material, specifically paper tubes. For all structures will be used only these paper tubes with a suitable choice of connection. For maximum use of the house we will try to design a structure that allows to dismantle and place the house anywhere, not only in nature. In essence we talk about a mobile nomads tea house. The house will be used only for private purposes but also as a place for public tearoom at appropriate social events.

Tea houses are not only a place to relax and enjoy tea. It is essentially a temple for all fans of this ancient culture of tea. Each tea house is a big challenge for contemporary architects. To design a harmonious place in the middle of these hurried times is increasingly difficult. For any questions write to the coordinator of this project Frantisek Bilek (frantisek@tichopopesine.cz).

Aktuální verze návrhu:


Původní verze návrhu:


Autor textu a grafických návrhů: František Bílek


No comments: