Friday, 3 June 2011

Potřebujeme trubky! | Paper tubes wanted!

Dolaďujeme finalizaci rozběhlých projektů a připravujeme několik nových, které vzešly od nových členů sdružení - Evy Hovorkové a Františka Bílka (více je poznáte v sekci O nás). Brzy se o nových projektech dozvíte na těchto stránkách, ale již nyní musíme apelovat na všechny naše příznivce a zvolat: „Potřebujeme papírové trubky!“. Od koberců, od map, od igelitu, od čehokoliv. Ideálně dlouhé a s dostatečně pevnými stěnami. Budou základním stavebním materiálem naší mobilní čajovny. Případní dodavatelé prosím pište na náš email nomad@tichopopesine.cz.

We are finalizing our running projects and preparing new ones, that come out from our new members - Eva Hovorkova and Frantisek Bilek. We will post information about these projects soon, but right now we need to appeal to all our supporters and call: „We need paper tubes.“ From carpets, maps, polythene, anything. It should be long (more than 2 meters) and strong enough. It will be the main buiding blogs of our mobile tea room. If you have some, please send us message (nomad@tichopopesine.cz).No comments: